cewki

cewki – wrzecionowate, martwe komórki drewna o silnie zdrewniałych ścianach z jamkami. Uczestniczą w transporcie wody i soli mineralnych u roślin (przede wszystkim nagozalążkowych).