chemoautotrofy

chemoautotrofy – organizmy wykorzystujące energię uwalnianą podczas utleniania związków nieorganicznych (rzadko także prostych związków organicznych) do syntezy węglowodanów z dwutlenku węgla i wody.

Ogólniej: organizmy samożywne niewymagające do procesów życiowych energii świetlnej.

Por. także chemosynteza