chemosynteza

chemosynteza – proces anaboliczny przebiegający w komórkach niektórych autotroficznych prokariontów (chemoautorofów). Podczas chemosyntezy do syntezy węglowodanów z dwutlenku węgla i wody wykorzystywana jest energia uwalniana podczas utleniania związków nieorganicznych lub metanu.

W porównaniu z fotosyntezą proces starszy i prostszy.