chityna

chityna – polisacharyd strukturalny (linowy polimer) składający się z monomerów aminocukru N-acetyloglukozaminy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi. Występuje w ścianie komórkowej grzybów i w szkielecie zewnętrznym stawonogów. Bardzo duża liczba międzycząsteczkowych wiązań wodorowych powoduje, że chityna przewyższa celulozę wytrzymałością mechaniczną.

(gr. chiton – wierzchnia szata)