chłoniak

chłoniak – złośliwy guz tkanki limfoidalnej.

Uwaga: w szkole średniej chłoniaki nie są omawiane.

Komentarze