chlorofil a

chlorofil a – barwnik fotosyntetyczny biorący bezpośredni udział w fazie zależnej od światła, w której następuje zamiana energii świetlnej na energię chemiczną.