chlorofil

chlorofil – zielony, aktywny fotosyntetycznie barwnik znajdujący się w chloroplastach roślin i glonów oraz w błonach niektórych fotosyntetyzujących prokariontów. Metaloporfiryna z atomem magnezu w centrum cząsteczki.