chloroplasty

chloroplasty – organelle występujące u roślin i fotosyntetyzujących protistów. Zawierają zielone barwniki fotosyntetyczne (chlorofile) i barwniki pomocnicze (karoten i ksantofil). U roślin najczęściej mają kształt soczewkowaty i są otoczona podwójną błoną lipoproteinową. Wewnętrzny system błonowy tworzą tylakoidy. Zadaniem chloroplastów jest pochłanianie energii świetlnej i wykorzystanie jej do do syntezy związków organicznych z dwutlenku węgla i wody (proces fotosyntezy).

Por. także plastydy.

Kurs: Cytologia (7.) (w tym 7.4. i 7.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (7.) (w tym 7.4. i 7.5.) (4-letnie liceum)