cholesterol

cholesterol – steroid, który stanowi istotny składnik błony komórkowej zwierząt i jest prekursorem, z którego syntezowane są inne biologicznie ważne steroidy, na przykład hormony.