chromatyda siostrzana

chromatyda siostrzana – jedna z dwóch kopii chromosomu powstająca w wyniku replikacji DNA poprzedzającej mitozę bądź mejozę. Chromatydy siostrzane są ze sobą połączone przez białka w centromerze i czasami wzdłuż ramion. Dwie chromatydy siostrzane tworzą wówczas jeden podwójny chromosom. Po rozdzieleniu (w czasie mitozy lub mejozy II) chromatydy stają się odrębnymi chromosomami.

Kurs: Cytologia (5.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.5.) (4-letnie liceum)