chromatyna

– włóknista substancja w jądrze komórkowym zbudowana z DNA, histonów, białek niehistonowych i małej ilości RNA. Kiedy komórka się nie dzieli, chromatyna występuje w dwóch postaciach, jako euchromatyna oraz heterochromatyna. W czasie podziału jądra stanowi główny składnik chromosomów. Ma więc kilka stopni upakowania.

Kurs: Cytologia (5.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.3.) (4-letnie liceum)