chromosom płciowy

chromosom płciowy – chromosom odpowiedzialny za determinację płci u osobnika gatunku rozdzielnopłciowego. Chromosomy płciowe oznaczane są literami: X, Y albo Z, W. Płeć osobnika determinowana jest obecnością konkretnych chromosomów płci lub ich liczbą w stosunku do liczby autosomów.

Czasem: heterochromosom