chromosom

chromosomstruktura komórkowa zawierająca materiał genetyczny, znajdująca się w jądrze komórek eukariotycznych. Każdy chromosom składa się  z bardzo długiej cząsteczki DNA, histonów i dodatkowych białek.

Uwaga: chromosomy w komórkach przygotowanych do podziału składają się z dwóch chromatyd tzw. siostrzanych .

Dla zainteresowanych: w zależności od położenia centromeru chromosomy dzieli się na klasy morfologiczne: metacentryczne, submetacentryczne, akrocentryczne i telocentryczne.

Chromosom prokariotyczny (genofor) zwykle składa się z pojedynczej kolistej cząsteczki DNA i dodatkowych białek.
Patrz także genofor oraz chromatyna

Kurs: Cytologia (5.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.5.) (4-letnie liceum)