chromosomowa teoria dziedziczenia

chromosomowa teoria dziedziczenia – podstawowa teoria w biologii, mówiąca, że geny są zlokalizowane na chromosomach i że zachowanie chromosomów podczas mejozy wpływa na wzór dziedziczenia.