chromosomowa teoria dziedziczenia

« Powrót do Słownika

chromosomowa teoria dziedziczenia – podstawowa teoria w biologii, mówiąca, że geny są zlokalizowane na chromosomach i że zachowanie chromosomów podczas mejozy wpływa na wzór dziedziczenia.

« Powrót do Słownika