chromosomy homologiczne

chromosomy homologiczne – chromosomy o tej samej długości, pozycji centromeru i wzorze prążków, które mają równoważną informację genetyczną. W komórkach diploidalnych zwykle występują po dwa chromosomy homologiczne. Jeden chromosom homologiczny z danej pary pochodzi od matki, a drugi od ojca. 

Kurs: Cytologia (5.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (13.5.) (w mejozie) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.5.) (4-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (13.5.) (w mejozie) (4-letnie liceum)

Kurs: Genetyka (9.4.) (geny sprzężone)