chwytnik

chwytnik – cienki, nitkowaty, jedno- lub wielokomórkowy wyrostek wytwarzany przez mszaki, wielokomórkowe glony, niektóre grzyby i przedrośla paprotników. Mocuje organizm do podłoża, ale nie jest korzeniem (nie ma tkankowej budowy)!