ciałko podstawowe

ciałko podstawowe – struktura niektórych komórek eukariotycznych składająca się z “9+0” układu tripletów mikrotubul. Ciałko podstawowe organizuje układ mikrotubul w rzęsce i wici i strukturalnie jest bardzo podobne do centrioli.