ciepło parowania

ciepło parowania (cP) – ilość energii cieplnej, którą 1 gram cieczy musi pochłonąć, aby zmienić stan skupienia w gazowy. Wysokie ciepło parowania ma woda, co ma duże znaczenie w termoregulacji kręgowców stałocieplnych (szczególnie ssaków, ale nie tylko).

Uwaga: to definicja uproszczona, ale akceptowalna na lekcjach biologii.