ciepło właściwe

ciepło właściwe – ilość ciepła, która musi zostać pochłonięta lub utracona przez 1 g substancji aby jej temperatura zmieniła się o 1 ͦ C.

Przykłady: dla żelaza 0,1 cal/g/ ͦ C (449 J/kg/K), dla alkoholu etylowego 0,6 cal/g/ ͦ C (2510 J/kg/K), dla wody 1 cal/g/ ͦ C (4185 J/kg/K).

Kurs: Naukowe podstawy biologii (5.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (5.3.) (4-letnie liceum)