ciśnienie osmotyczne

ciśnienie, którym należy podziałać na roztwór aby powstrzymać osmotyczny przepływ wody przez półprzepuszczalną membranę rozdzielającą roztwory o różnym stężeniu. Przyczyną pojawienia się ciśnienia osmotycznego jest różnica stężeń substancji osmotycznie czynnych w roztworach po obu stronach membrany i dążenie układu do ich wyrównania (migracja cząsteczek wody).

Por. substancje osmotycznie czynne

Czasem w uproszczeniu mówi się, że jest to siła, z jaką cząsteczki substancji rozpuszczonej w roztworze przyciągają cząsteczki wody.