crossing-over

« Powrót do Słownika

wymiana odcinków chromatyd pomiędzy chromosomami homologicznymi w czasie mejozy (w profazie I). W wyniku crossing-over zwiększa się zmienność genetyczna.

Ogólnie –  wymiana materiału genetycznego między chromosomami homologicznymi.

Kurs: Cytologia (13.5.)(liceum 3-letnie)

Kurs: Cytologia (13.5.)(liceum 4-letnie)

Dokładna analiza rekombinacji genetycznej w kursie: Genetyka.

Synonimy:
crossing over
« Powrót do Słownika