cykl azotowy

cykl azotowy – naturalny proces biogeochemiczny, w którym azot albo z atmosfery, albo z rozłożonego materiału organicznego jest przekształcany przez bakterie glebowe w związki, które mogą być asymilowane przez rośliny. Ten związany azot jest następnie pobierany przez inne organizmy, a potem uwalniany dzięki działalności bakterii, w ten sposób wracając do środowiska abiotycznego.

Bardzo ogólnie: krążenie azotu.

Kurs: Ekologia (3L)(6.4.)