cykl biogeochemiczny

« Powrót do Słownika

cykl biogeochemiczny – krążenie pierwiastka lub związku chemicznego w obrębie całej Ziemi, łącznie z biosferą (cykl globalny). W typowym cyklu można wyróżnić dwie części zasobów danego pierwiastka: pulę zasobów oraz pulę wymienną.

« Powrót do Słownika