cykl Calvina

cykl Calvina – cykl reakcji zachodzący w stromie chloroplastów oraz cytoplazmie niektórych bakterii. Polega na asymilacji dwutlenku węgla i przekształcaniu pierwotnego produktu w glukozę. Wyróżnić w nim można trzy fazy: karboksylację, redukcję i regenerację. W cyklu Calvina zużywane są produkty reakcji świetlnych fotosyntezy: ATP i NADPH.

Nie wymaga udziału światła, stąd określenie faza ciemna fotosyntezy.

Kurs: Metabolizm (8.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (8.4.) (4-letnie liceum)