cykl Corich

cykl Corich – przemiany metaboliczne, w których mleczan powstający w mięśniach szkieletowych i erytrocytach, jest transportowany przez krew do wątroby (a także nerek) i tam wykorzystywany w procesie glukoneogenezy do syntezy glukozy. Następnie “odtworzona” glukoza z krwią dostaje się do różnych tkanek i jest ponownie wykorzystywana, np. w glikolizie.

Kurs: Metabolizm (9.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (9.3.) (4-letnie liceum)