cykl komórkowy

cykl komórkowy – uporządkowana sekwencja wydarzeń od momentu powstania komórki (w wyniku podziału komórki rodzicielskiej), aż do jej podziału na dwie komórki potomne. W cyklu komórkowym wyróżnić można interfazę (okresy: G1, S, G2) oraz fazę M (mitoza jako kariokineza i towarzysząca jej cytokineza). Pojedynczy cykl komórkowy trwa od ok. 8 godzin do ponad roku.

Uwaga: coraz częściej pojęcie cyklu komórkowego odnoszone jest także do komórek dzielących się mejotycznie! Wówczas M to mejoza i oczywiście powstają cztery komórki potomne. Jednak w najpopularniejszym obecnie podręczniku dla liceum cykl komórkowy ujmowany jest wyłącznie jako cykl komórek dzielących się mitotycznie.

Kurs: Cytologia (12.4) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (12.4) (4-letnie liceum)