cykl lityczny

cykl lityczny – typ cyklu rozwojowego faga, prowadzący do powstania nowych fagów przez lizę i śmierć komórki gospodarza.

Kurs: Wirusy (2.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Wirusy (2.3.) (4-letnie liceum)