cykl lizogeniczny

cykl lizogeniczny – typ cyklu reprodukcyjnego, w którym materiał genetyczny wirusa zostaje włączony do chromosomu komórki gospodarza (jako prowirus) i wraz z nim jest replikowany. Komórki gospodarza nie są zabijane (nie ulegają lizie). Najczęściej pojęcie to odnoszone jest do bakteriofagów (wówczas prowirus to profag), ale można też mówić o nim w przypadku wirusów atakujących komórki eukariotyczne (tam mechanizm włączania do DNA gospodarza jest dużo bardziej skomplikowany i słabo poznany).

Kurs: Wirusy (2.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Wirusy (2.4.) (4-letnie liceum)

Dla olimpijczyków: rzeczywiście najczęściej profag fagów łagodnych jest zintegrowany z chromosomem bakteryjnym (tak się dzieje np. z fagiem lambda lub fagiem Mu), ale już np. u faga P1 pozostaje w postaci plazmidu.