cykl metaboliczny

cykl metaboliczny – rodzaj szlaku metabolicznego, przebiegający w sposób cykliczny, tzn. że ostatnia reakcja cyklu odtwarza substrat pierwszej reakcji (związek chemiczny wyjściowy tego cyklu).

Przykłady: cykl Krebsa, cykl Calvina.

cykl metaboliczny