cykl miesiączkowy

cykl miesiączkowy – gdy nie dochodzi do zapłodnienia, są to rytmiczne (zachodzące co około 28 dni) zmiany w organizmie kobiety. Przede wszystkim zmiany zachodzą w profilu hormonalnym jajników (cykl jajnikowy), co wywołuje zmiany w ścianie endometrium macicy (cykl maciczny). Cykl menstruacyjny występuje u kobiet dojrzałych płciowo (po pokwitaniu, ale przed przekwitaniem).

Cykl jest kontrolowany przez hormony osi: podwzgórze–przysadka mózgowa–jajniki (współdziałanie układu nerwowego i hormonalnego).

(łac. cyclus menstrualis)

Kurs: Człowiek – układ rozrodczy (3.3.) (przebieg)