cykl rozwojowy

cykl rozwojowy – sekwencja stadiów rozwojowych następujących po sobie w każdym pokoleniu, która stanowi historię reprodukcyjną organizmu.

Uwaga: pojęcie odnoszone jest czasem także do cykli namnażania się wirusów. Lepiej tego unikać!