cykliczny AMP

cykliczny AMP (cAMP) – cykliczny monofosforan adenozyny. Pierścieniokształtna cząsteczka, która powstaje z ATP i jest typową wewnątrzkomórkową cząsteczką sygnałową (przekaźnikiem wtórnym) w komórkach eukariotycznych.