cykliczny transport elektronów

cykliczny transport elektronów – droga przepływu elektronów podczas fazy zależnej od światła fotosyntezy, która dotyczy tylko fotoukładu I. W tym typie fotofosforylacji powstaje ATP, ale nie jest produkowany NADPH ani tlen.

Por. też fosforylacja cykliczna