cysta

cystarodzaj przetrwalnika tworzący się w warunkach niekorzystnych dla rozwoju niektórych bakterii, np. z rodzaju Azotobacter i pierwotniaków (np. u Giardia intestinalis, pełzaka czerwonki).
Krótko: postać życiowa zdolna do przetrwania w środowisku zewnętrznym.

por. także trofozoit

Uwaga: w medycynie cysta to torbiel, ale pojęcie to nie jest używane w szkole średniej.