cysteina

cysteina endogenny aminokwas wchodzący w skład wielu białek. Należy (wraz z metioniną) do tzw. aminokwasów siarkowych. Cysteina może tworzyć mostki dwusiarczkowe (por. cystyna).
(skrót: Cys lub C)

Wzór ogólny (którego nie musisz znać): C3H7NO2S

Kurs: NPB (8.2 i 8.5) (3-letnie liceum)

Kurs: NPB (8.2 i 8.5) (4-letnie liceum)