cytochrom

« Powrót do Słownika

cytochrombiałko zawierające żelazo, które jest składnikiem łańcucha transportu elektronów w mitochondriach i chloroplastach komórek eukariotycznych oraz w błonie komórkowej niektórych prokariontów.

« Powrót do Słownika