cytokineza

cytokineza – podział cytoplazmy w dzielącej się komórce. Zachodzi zwykle zaraz po mitozie, mejozie I lub mejozie II. W wyniku cytokinezy powstają dwie oddzielne komórki potomne.

Kurs: Cytologia (12.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (12.6.) (4-letnie liceum)