cytokininy

cytokininy – grupa pokrewnych regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, które syntetyzowane są przede wszystkim w komórkach merystematycznych korzeni. Znane są, m.in. jako substancje aktywujące podziały komórkowe (ściślej – cytokinezy). Wpływają także na przebieg różnicowania się dominację wierzchołkową.
Funkcje cytokinin w punktach:

  • pobudzają podziały komórek*,
  • pobudzają powiększanie się/wydłużanie i różnicowanie komórek*,
  • szczególnie dobrze widoczne w testach regeneracji kalusa,
  • pobudzają kiełkowanie nasion fotoblastycznych,
  • pobudzają rozwój pąków bocznych**,
  • hamują starzenie się liści.

* działanie synergistyczne z auksynami.

** działanie antagonistyczne w stosunku do auksyn.

Kurs: Fizjologia roślin (5.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (5.5.) (4-letnie liceum)