cytoplazma

cytoplazma – zawartość komórki eukariotycznej z wyjątkiem jądra komórkowego, otoczona błoną komórkową. W przypadku komórek prokariotycznych termin cytoplazma oznacza po prostu wszystkie składniki komórki otoczone błoną komórkową.

Dla komórki eukariotycznej można byłoby zapisać: komórka = błona komórkowa + cytoplazma (cytozol i wszystkie struktury w nim zanurzone) + jądro komórkowe + ściana komórkowa 

Uwaga: pojęcie jest różnie interpretowane, np. jako pozajądrowa zawartość komórki wraz z błoną komórkową.

Krótko: żywa część komórki składająca się z cytozolu i zawieszonych w nim struktur komórkowych.

Por. także cytozol.