cytopyge

cytopyge komórkowy “otwór odbytowy” orzęsków. Jeden z dwóch wyspecjalizowanych obszarów błony komórkowej, na którym nie występują rzęski. Dzięki temu w możliwe jest usuwanie niestrawionych resztek pokarmowych oraz pęcherzyków wydzielniczych (ogólnie – egzocytoza).

Por. też cytostom

Kurs: Protisty (4.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Protisty (4.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Protisty (4.2.) (4-letnie liceum)

Kurs: Protisty (4.3.) (4-letnie liceum)