cytostom

cytostom komórkowy “otwór gębowy” orzęsków. Jeden z dwóch wyspecjalizowanych obszarów błony komórkowej, na którym nie występują rzęski. Dzięki temu w cytostomie możliwa jest endocytoza. Do cytostomu prowadzi lejkowate lub szczelinowate zagłębienie okołogębowe – perystom.

Por. też cytopyge

Uwaga: w części źródeł definiowany jest nieco szerzej jako szczelinowate lub lejkowate zagłębienie prowadzące do cytofarynksu, gdzie odbywa się endocytoza. W “Biologii” Campbella zagłębienie to perystom.

Kurs: Protisty (4.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Protisty (4.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Protisty (4.2.) (4-letnie liceum)

Kurs: Protisty (4.3.) (4-letnie liceum)