cytoszkielet

cytoszkielet – zanurzona w cytozolu komórek eukariotycznych, dynamiczna sieć białkowych, włóknistych struktur: mikrofilamentów, filamentów pośrednich i mikrotubul. Spełnia różnorodne funkcje mechaniczne (m.in. nadaje kształt, uczestniczy w ruchu cytoplazmy i całych komórek), transportowe (wewnątrzkomórkowy transport tzw. cargo) i sygnalizacyjne.

Kurs: Cytologia, (10.2.-10.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia, (10.2.-10.4.) (4-letnie liceum)