cytozol

– zasadniczo płynna frakcja cytoplazmy zajmująca średnio 55% objętości komórki. Jest wodnym roztworem (ściślej koloidem) białek i innych rozpuszczonych bądź zawieszonych związków organicznych oraz nieorganicznych (średnio: woda – 60-90%, białka – 60% związków organicznych, węglowodany – 15-20%, tłuszcze – 10-25%). Tworzy wewnętrzne środowisko umożliwiające zachodzenie różnych procesów, np. w nim zachodzi biosynteza białek (na rybosomach) i beztlenowy etap oddychania komórkowego (glikoliza). W cytozolu komórek eukariotycznych zawieszone są organelle.

Kurs: Cytologia (10.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (10.2.) (4-letnie liceum)