czas połowicznego rozpadu

czas połowicznego rozpadu – czas, w ciągu którego liczba atomów danego izotopu promieniotwórczego zmniejsza się o połowę. Czas ten jest niezależny od czynników zewnętrznych, np. temperatury, ciśnienia. Może być wyznaczony z wykładniczego charakteru rozpadu.

Kurs: Naukowe podstawy biologii (3.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (3.4.) (4-letnie liceum)

, ewolucjonizm.

Por. także – datowanie izotopowe