Czerwona księga gatunków zagrożonych

Czerwona księga gatunków zagrożonych – lista gatunków zagrożonych wyginięciem publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). Publikowana od 1963 roku. Obecnie obejmuje już prawie 20 tys. gatunków zagrożonych w różnym stopniu wyginięciem. Większość z nich ma status zagrożonych w wyniku działalności człowieka.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.5.)