czerwona księga

czerwona księga – publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów. Większość z nich uzyskała status zagrożonych w wyniku działalności człowieka. Kategorie:

  • EX – wymarłe (ang. extinct), oznaczane znakiem †. Gatunki, o których wiadomo, że wymarły ich wszystkie osobniki. 
  • EW – wymarłe na wolności (ang. extinct in the wild). Pojedyncze osobniki mogą żyć hodowlach, ogrodach botanicznych lub ogrodach zoologicznych.
  • CR – krytycznie zagrożone (ang. critically endangered). Gatunki najbardziej zagrożone wyginięciem.
  • EN – zagrożone (ang. endangered). Gatunki, którym przypisuje się wysokie ryzyko wymarcia w nieodległej przyszłości.
  • VU – narażone (ang. vulnerabre). Gatunki, którym przypisuje się pewne ryzyko wymarcia w nieodległej przyszłości.
  • NT – bliskie zagrożenia (ang. near threatened). Gatunki liczne, ale bliskie zaliczenia do kategorii VU.
  • LC – mniejszej troski (ang. least concern). Gatunki liczne, które wydają się nie być zagrożone.

Link do oficjalnej strony IUCN z wyszukiwarką znajdziesz tutaj

Uwaga: w Polsce też są już publikowane czerwone księgi: Polska czerwona księga zwierząt i Polska czerwona księga roślin (listy gatunków znajdziesz na Wikipedii) oraz Polska czerwona księga zwierząt – bezkręgowce (kliknij tutaj).

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (3.5.)