Czerwona lista roślin i grzybów Polski

Czerwona lista roślin i grzybów Polski – lista gatunków zagrożonych na terenie Polski wyginięciem, a także tych, które już wyginęły. Obejmuje: rośliny naczyniowe, mchy, wątrobowce i glewiki, porosty, protisty roślinopodobne i grzyby tzw. wielkoowocnikowe. Rejestr zawiera klasyfikację do odpowiednich kategorii zagrożenia IUCN.

Link do Wikipedii