człon naczynia

człon naczynia – w botanice krótka, transportująca wodę komórka występująca w drewnie większości okrytozalążkowych. Po osiągnięciu dojrzałości funkcjonalnej człony naczyń stają się komórkami martwymi. Ustawione w szeregi tworzą długie rurki zwane naczyniami.