człon rurki sitowej

człon rurki sitowej – wydłużona, żywa, bezjądrzasta komórka łyka roślin okrytozalążkowych, która przewodzi asymilaty (głównie sacharozę) i inne organiczne substancje pokarmowe. Jej metabolizm jest wspomagany przez komórkę przyrurkową.

Ciąg członów ułożonych jeden nad drugim tworzy rurkę sitową. Człony są rozdzielone polami (płytkami) sitowymi znajdującymi się na poprzecznych ścianach. Przez pory sit przechodzą grube pasma cytoplazmy (grubsze niż plazmodesmy). Pory są wyścielone kalozą. Jej warstwa w rurkach funkcjonujących jest cienka, natomiast w rurkach, które przestają funkcjonować jest gruba i zamyka pory pól sitowych.

Kurs: Histologia (6.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Tkanki (6.3.) (4-letnie liceum)