Człowiek i biosfera

Człowiek i biosfera. Międzynarodowy program UNESCO, który ma na celu poprawę relacji między ludźmi a środowiskiem na całym świecie. Podstawowym efektem funkcjonowania Programu są Rezerwaty Biosfery (RB). Wszystkie te obiekty tworzą Światową Sieć Rezerwatów Biosfery UNESCO.

(ang. Man and the Biosphere, MaB)

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (5.3.)